logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.

Dvorec Strmol
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,6005,6006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,1021,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,8067,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok42,5042,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,9025,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,4017,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,9012,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit59,5059,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,5074,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA707078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,5020,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262623,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6002,80
4.10 Novi primeri raka474,30474,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj21,3021,3014,80
4.13 Pomoč na domu02,4002,403
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke29,2029,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,9042,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke117,90117,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma26,8026,8023,70
5.1 Splošna umrljivost995,10995,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,50143,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)120120146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,2015,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1018,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,64,36,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,84,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,118,215,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,866,764,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,548,150,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,927,726,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,47,78,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,910,915,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,561,164,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,573,975,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,072,274,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,517,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,30,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,05,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2624,82423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,112,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,63,02,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka474,3467,1501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,55,64,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj21,316,815,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,72,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,58,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke29,265,768,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,944,755,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke117,9105,8108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma26,821,423,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost995,11013,1970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,586,581,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)120,0163,4161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,230,935,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,133,224,718,7
sss/100.000
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690