logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva04,2004,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,6014,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646468,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,4053,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,2026,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6007,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,2015,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,2068,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,8076,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,9075,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,3021,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,4023,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka492,60492,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,80
4.13 Pomoč na domu00,7000,703
4.14 Klopni meningoencefalitis23,2023,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,4064,4066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,3069,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke107,70107,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,6015,6023,70
5.1 Splošna umrljivost919,10919,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,4082,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,10148,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,1040,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,8019,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,22,70,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,45,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,614,715,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,064,460,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,453,451,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,227,327,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,67,78,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,212,012,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,267,965,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,876,276,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,975,874,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,321,824,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,70,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,31,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,24,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,423,523,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,011,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,92,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka492,6519,6551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,66,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,415,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis23,229,423,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,466,370,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,370,675,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke107,7105,2104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,619,619,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost919,1946,5955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,478,683,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,1158,8164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,142,746,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,821,520,918,7
sss/100.000
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690