logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.

Logarska dolina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 7,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva01,9001,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,9060,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,9060,9057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,4032,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah......01,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,2015,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit646466,50
3.2 Presejanost v Programu Zora75,8075,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA61,3061,3078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost07,2007,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,5000,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6000,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka301,20301,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,8001,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,2013,2014,80
4.13 Pomoč na domu00,9000,903
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,5038,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,8076,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke0096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost1.066,501.066,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)205,10205,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,50123,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)87,9087,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora0018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,93,26,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,54,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,618,315,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,965,964,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,953,650,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,427,426,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah/1,51,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,117,78,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,216,915,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,065,164,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,876,575,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA61,371,674,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost7,215,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,30,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,51,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,92423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,712,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,61,92,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka301,2423,7501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,84,54,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,216,815,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,12,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis022,58,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,557,268,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,844,555,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke076,6108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma021,823,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1066,51000,6970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)205,184,181,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,5141,0161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)87,930,835,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora021,924,718,7
sss/100.000
Solčava
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Solčava je najredkeje naseljena slovenska občina. Občina v Zgornje Savinjski dolini je prometno in naravnogeografsko zelo omejena in zaprta. Ponaša pa se s krajinskima parkoma Logarska dolina in Robanov kot.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 7,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690