logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Starše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži Občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.

Starše
Vir: Starše.eu (http://www.starse.eu, 26. 6. 2010), avtor Stašo Vobič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva00,5000,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,2010,2015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3062,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,2060,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,7031,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,7013,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,9069,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora676780,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,8083,8078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,5019,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8000,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,6025,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2002,80
4.10 Novi primeri raka466,20466,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,3005,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2016,2014,80
4.13 Pomoč na domu02,9002,903
4.14 Klopni meningoencefalitis08,7008,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,5072,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,7051,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke107,90107,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,6013,6023,70
5.1 Splošna umrljivost1.002,901.002,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,4073,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,90153,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,7048,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,8013,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,513,06,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,210,013,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,357,959,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,248,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,725,127,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,40,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,88,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,725,620,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,960,862,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,063,868,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,879,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,515,617,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,10,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,81,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,45,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,622,623,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,612,012,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,52,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,62,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka466,2566,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,35,85,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,215,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,91,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,73,75,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,570,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,772,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke107,9141,1125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,620,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1002,9962,41005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,487,492,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,9168,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,747,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,815,421,118,7
sss/100.000
Starše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži Občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690