logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.

Straža
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva101006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,9067,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,2050,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,9029,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,2008,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,2016,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit70,5070,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,3071,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,5080,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,8027,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3013,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka593593549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,5011,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,80
4.13 Pomoč na domu02,6002,603
4.14 Klopni meningoencefalitis01,8001,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,7081,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,9085,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke141,40141,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma04,6004,6023,70
5.1 Splošna umrljivost824,60824,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)10210266
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158158146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,6042,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora04,8004,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,012,38,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,415,916,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,968,867,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,251,651,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,925,126,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,29,59,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,213,516,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,567,967,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,371,171,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,577,173,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,318,417,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,50,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,25,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,826,125,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,72,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka593,0582,5568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,57,07,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,114,915,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,61,62,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,81,68,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,782,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,967,667,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,4128,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma4,625,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost824,6926,7967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,075,585,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,0162,7172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,639,343,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora4,815,716,918,7
sss/100.000
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690