logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Ana
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo.

Sveta Ana
Vir: Občina Sveta Ana (http://www.sv-ana.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sveta Ana
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 85 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-00,40-00,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,2026,2015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,5050,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,3056,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,4031,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,2023,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,9013,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit57,6057,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora75,5075,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,8080,8078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,4015,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6021,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka471,90471,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6012,6014,80
4.13 Pomoč na domu02,1002,103
4.14 Klopni meningoencefalitis08,7008,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,1059,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,8059,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke138,70138,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma08,8008,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.326,401.326,40892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,40103,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,90224,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,9051,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora84,7084,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,413,66,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,219,213,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,557,559,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,352,049,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,428,627,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,212,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,918,820,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,662,062,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,574,668,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,880,379,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,415,017,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,85,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,622,123,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,012,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,82,32,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka471,9463,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,75,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,613,615,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,41,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,73,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,163,268,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,838,264,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke138,7120,3125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma8,817,819,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1326,41116,31005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,499,292,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,9162,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,926,343,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora84,737,621,118,7
sss/100.000
Sveta Ana
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu osrednjih Slovenskih goric. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive, kar je ugodno za kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 85 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690