logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.

Hrgova domačija
Vir: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (http://www.sv-andraz.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva17,9017,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,6024,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,3039,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6008,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane08,9008,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit55,8055,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora69,7069,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,7079,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,6018,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)05,5005,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi141412,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2001,2002,80
4.10 Novi primeri raka611,20611,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8004,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3014,80
4.13 Pomoč na domu003
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke42,2042,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,4050,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke258,70258,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost1.189,101.189,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,1056,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,50215,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,3021,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora151518,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,91,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,44,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,614,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,262,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,351,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,130,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,68,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane8,917,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,862,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,773,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,781,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,618,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)5,52,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,724,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,014,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,23,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka611,2526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,85,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,315,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu00,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke42,264,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,460,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke258,7107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma020,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1189,11027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,198,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,5169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,340,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,027,221,118,7
sss/100.000
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690