logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.

Šentilj
Vir: Občina Šentilj (http://www.sentilj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šentilj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-09,80-09,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,6019,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,6050,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok62,1062,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,4031,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,4014,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,6011,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit65,6065,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora64,3064,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,2080,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,4021,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252523,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,80
4.10 Novi primeri raka588,50588,50549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8005,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,6001,603
4.14 Klopni meningoencefalitis13,8013,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke76,7076,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,3060,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke111,60111,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma21,2021,2023,70
5.1 Splošna umrljivost1.115,501.115,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,5094,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,70216,70146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)444433,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,7021,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,8-8,56,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,617,213,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,653,359,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok62,150,949,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,431,027,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,413,48,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,610,920,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,661,362,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,363,068,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,279,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,419,417,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,90,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,16,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2524,423,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,812,012,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,02,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,82,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka588,5550,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,86,35,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,614,715,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,62,01,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,87,55,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke76,762,968,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,348,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke111,6111,3125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma21,219,319,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1115,51099,41005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,5108,892,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,7196,0170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,041,743,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,724,121,118,7
sss/100.000
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690