logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.

Kartuzija Pleterje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,7008,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,7018,7015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,9069,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,9052,9057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,5015,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,4014,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,5069,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora69,5069,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,8077,8078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost23,1023,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,5028,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi141412,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,80
4.10 Novi primeri raka589,70589,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9014,80
4.13 Pomoč na domu02,9002,903
4.14 Klopni meningoencefalitis6603,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke96,6096,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,8039,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke138,50138,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma35,7035,7023,70
5.1 Splošna umrljivost997,40997,40892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,7094,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,60159,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,6031,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,9011,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,712,38,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,715,916,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,968,867,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,951,651,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,325,126,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,41,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,59,59,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,413,516,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,567,967,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,571,171,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,877,173,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost23,118,417,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,50,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,25,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,526,125,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,012,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,72,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka589,7582,5568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,07,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,915,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,91,62,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,01,68,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke96,682,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,867,667,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke138,5128,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma35,725,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost997,4926,7967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,775,585,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,6162,7172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,639,343,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,915,716,918,7
sss/100.000
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690