logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.

Šentrupert
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva13,4013,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,9023,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,2054,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262625,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,3018,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane09,8009,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit727266,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,2073,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,7079,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,5017,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka572,10572,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj141414,80
4.13 Pomoč na domu01,9001,903
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,2077,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,6062,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke59,4059,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma08,4008,4023,70
5.1 Splošna umrljivost1.116,401.116,40892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,6082,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,30219,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)85,5085,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,6037,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,416,28,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,917,316,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,268,367,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,353,251,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,028,226,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,39,39,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane9,821,016,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,068,567,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,273,671,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,777,073,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,517,517,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,20,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,65,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,824,925,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,112,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka572,1565,1568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,37,87,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,014,015,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,92,42,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis008,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,284,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,658,967,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke59,494,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma8,418,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1116,41036,1967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,689,485,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,3171,8172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)85,542,843,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,627,916,918,7
sss/100.000
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690