logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.

Bučka
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Mich 973
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva09,1009,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,8023,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,1067,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,7045,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok292925,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,8009,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,4014,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit60,6060,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora70,5070,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA73,5073,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,7019,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,6027,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka552552549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3014,80
4.13 Pomoč na domu00,7000,703
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke129,80129,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka06,7006,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke197,10197,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,9012,9023,70
5.1 Splošna umrljivost1.127,801.127,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,3091,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,40209,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,8020,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,112,38,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,815,916,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,168,867,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,751,651,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,025,126,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,41,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,89,59,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,413,516,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,667,967,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,571,171,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA73,577,173,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,718,417,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)10,50,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,21,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,25,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,626,125,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,612,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,82,72,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka552,0582,5568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,57,07,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,314,915,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,62,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,68,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke129,882,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka6,767,667,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke197,1128,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,925,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1127,8926,7967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,375,585,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,4162,7172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)039,343,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,815,716,918,7
sss/100.000
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690