logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.

Škofjeloški grad
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,4013,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,5068,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok61,2061,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok191925,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,4007,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane22,8022,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit757566,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,8074,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,8079,8078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,2015,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka212123,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,80
4.10 Novi primeri raka583,90583,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,3012,3014,80
4.13 Pomoč na domu01,1001,103
4.14 Klopni meningoencefalitis31,8031,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,1072,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,4063,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke106,50106,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma313123,70
5.1 Splošna umrljivost838,60838,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,3068,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164164146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,7037,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,5017,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,83,35,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,35,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,413,813,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,569,968,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok61,263,256,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,018,721,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,48,87,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane22,820,321,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit75,076,768,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,876,270,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,881,575,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,214,816,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,111
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,62,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,44,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2120,921,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,710,811,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka583,9589,7581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,57,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,311,813,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,31,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis31,833,319,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,166,765,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,461,471,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,5104,7119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma31,037,033,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost838,6819,2861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,363,864,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,0157,8160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,737,441,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,523,620,718,7
sss/100.000
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690