logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.

Šmartno ob Paki
Vir: Rotary klub Velenje (http://www.rotaryklubvelenje.si, 30. 6. 2010), arhiv Rotary klub Velenje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva11,4011,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,8012,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,9066,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,5060,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262625,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6612,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane17,5017,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit74,2074,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,5076,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,9072,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4025,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,80
4.10 Novi primeri raka494,10494,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,7017,7014,80
4.13 Pomoč na domu01,6001,603
4.14 Klopni meningoencefalitis05,7005,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,1085,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,3024,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke209,70209,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma181823,70
5.1 Splošna umrljivost939939892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,1067,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,30145,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,2022,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,3042,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,412,66,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,14,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,816,815,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,961,764,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,548,350,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,025,926,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,010,98,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane17,514,515,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,268,264,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,577,975,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,971,274,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,118,817,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,41,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,95,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,424,42423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,613,312,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,23,22,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka494,1542,3501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,05,34,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,715,115,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,52,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,79,08,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,178,568,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,364,755,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke209,7113,3108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma18,023,423,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost939,0960,1970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,180,281,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,3151,1161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,231,635,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,317,524,718,7
sss/100.000
Šmartno ob Paki
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Osrednji del občine Šmartno ob Paki leži v dolini spodnje Pake. Obronki Malega vrha nad Šmartnem ob Paki so vinogradniško obdelani in tu je mogoče videti tudi stare zidanice in kašče. Sicer je pretežni del prebivalstva zaposlen v industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690