logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šmartno pri Litiji
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Litija

Občina Šmartno pri Litiji leži v zahodnem Posavskem hribovju na križišču pomembnih prometnic. Občina šteje okoli 5 000 prebivalcev; večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.

Grad Bogenšperk
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti666668,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,6048,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4024,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,4012,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,8013,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit70,5070,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora79,6079,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,7082,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost202014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,80
4.10 Novi primeri raka593,10593,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6012,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,3001,303
4.14 Klopni meningoencefalitis04,6004,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,9073,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,9072,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke148,80148,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma50,2050,2023,70
5.1 Splošna umrljivost995,60995,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,3075,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)202,60202,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,4053,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,4027,4018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,83,412,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,65,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,817,811,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,068,066,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,648,954,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,425,520,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,51,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,411,17,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,817,427,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,568,865,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,676,771,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,779,178,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,019,413,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,81,71,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,51,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,42321,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,911,411,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,51,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,52,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka593,1603,3599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,97,16,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,614,013,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,21,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,65,69,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,979,468,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,968,873,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke148,8138,8133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma50,232,234,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost995,6934,9812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,369,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)202,6189,9152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,447,540,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,420,416,118,7
sss/100.000
Šmartno pri Litiji
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Litija

Občina Šmartno pri Litiji leži v zahodnem Posavskem hribovju na križišču pomembnih prometnic. Občina šteje okoli 5 000 prebivalcev; večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690