logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerknica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.

Presihajoče Cerkniško jezero
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Darinka Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva05,9005,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,5006,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,6011,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,4069,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok494957,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4024,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,5007,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,3020,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,9063,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA69,9069,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,4019,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8002,80
4.10 Novi primeri raka540,80540,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6609,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9014,80
4.13 Pomoč na domu223
4.14 Klopni meningoencefalitis34,8034,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,1054,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,2058,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke114,90114,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma22,6022,6023,70
5.1 Splošna umrljivost803,90803,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,4070,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,80135,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,8039,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,7017,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,96,24,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,56,55,75,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,613,115,214,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,469,968,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,050,053,152,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,424,425,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,57,69,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,317,217,520,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,963,463,764,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,774,469,071,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA69,969,570,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,118,417,316,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,61,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,51,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,45,15,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,420,621,723
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,410,711,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,80,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,81,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka540,8578,5536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,06,96,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,914,715,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,72,31,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis34,843,824,09,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,164,159,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,267,659,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke114,9111,4121,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma22,625,623,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost803,9850,2891,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,471,880,777,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,8135,2145,8161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,837,233,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,723,915,318,7
sss/100.000
Cerknica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690