logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.

Tabor
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-13,90-13,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti707068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,1050,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,2023,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,4011,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane161618,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,5067,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora757580,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,2081,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,5027,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,80
4.10 Novi primeri raka476,10476,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8014,80
4.13 Pomoč na domu04,3004,303
4.14 Klopni meningoencefalitis19,1019,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,1039,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka11,5011,5070,70
4.17 Novi primeri raka dojke121,60121,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma60,7060,7023,70
5.1 Splošna umrljivost1.093,101.093,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,1063,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,80207,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,6028,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,3025,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,93,06,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,04,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,115,515,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,064,864,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,156,750,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,224,626,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,61,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,411,08,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,022,415,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,567,264,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,077,575,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,277,674,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,516,317,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,50,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,55,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,524,12423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,512,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,72,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka476,1506,2501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,64,94,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,815,215,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,31,72,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,15,68,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,162,368,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka11,557,055,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,698,1108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma60,726,323,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1093,1961,6970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,183,281,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,8168,6161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,636,935,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,319,924,718,7
sss/100.000
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690