logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trebnje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Trebnje leži sredi dolenjskega gričevja, ob rekah Temenica in Mirna. Pokrajina je izrazito prometno prehodna. Skozi naselje Trebnje poteka 15. poldnevnik in temu je na Vrhtrebnjem postavljeno obeležje.

Trebnje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva18,9018,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,7015,7015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,9070,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,3052,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,2029,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane21,3021,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3068,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,6073,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,6075,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,9015,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,80
4.10 Novi primeri raka543,70543,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2007,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,80
4.13 Pomoč na domu02,6002,603
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,8066,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,1058,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke97,1097,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma21,2021,2023,70
5.1 Splošna umrljivost1.010,101.010,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,3094,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,40160,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,5038,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,3027,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva18,916,28,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,717,316,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,968,367,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,353,251,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,228,226,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,79,39,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane21,321,016,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,368,567,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,673,671,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,677,073,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,917,517,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,20,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,65,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,224,925,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,812,112,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka543,7565,1568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,27,87,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,614,015,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,42,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis008,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,884,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,158,967,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke97,194,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma21,218,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1010,11036,1967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,389,485,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,4171,8172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,542,843,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,327,916,918,7
sss/100.000
Trebnje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Trebnje leži sredi dolenjskega gričevja, ob rekah Temenica in Mirna. Pokrajina je izrazito prometno prehodna. Skozi naselje Trebnje poteka 15. poldnevnik in temu je na Vrhtrebnjem postavljeno obeležje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690