logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Trnovska vas
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Simoničeva domačija
Vir: Občina Trnovska vas (http://www.trnovska-vas.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Trnovska vas
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 108 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-04,40-04,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,9002,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,8020,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,3060,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,1032,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,3000,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 171712,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane121218,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,7073,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA86,7086,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,9021,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)05,8005,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,7014,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,80
4.10 Novi primeri raka733,80733,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2016,2014,80
4.13 Pomoč na domu00,5000,503
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke35,1035,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka13913970,70
4.17 Novi primeri raka dojke33,1033,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,6013,6023,70
5.1 Splošna umrljivost1.536,601.536,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,90143,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,40216,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,4058,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora10810818,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,41,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,814,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,362,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,851,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,130,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,30,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,08,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,017,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,662,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,773,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA86,781,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,918,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)5,82,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,824,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,714,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka733,8526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,95,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,215,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke35,164,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka139,060,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke33,1107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,620,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1536,61027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,998,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,4169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,440,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora108,027,221,118,7
sss/100.000
Trnovska vas
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 108 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690