logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.

Turnišče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010) © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-04,10-04,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,4020,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,2058,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok40,6040,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,2029,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,8016,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,4012,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,9062,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora64,9064,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,4074,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,8019,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,6006,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,6031,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,8016,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,1005,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4002,80
4.10 Novi primeri raka542,90542,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9014,80
4.13 Pomoč na domu00,3000,303
4.14 Klopni meningoencefalitis12,8012,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,3043,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,6059,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke10110196,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,5013,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.067,601.067,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,50105,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,70138,70146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,1043,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora06,4006,4018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,1-0,5-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,05,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,419,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,258,556,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok40,644,345,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,230,829,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,814,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,412,212,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,958,362,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,965,866,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,469,971,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,820,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,81,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,82,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,66,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,63027,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,816,113,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,14,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,93,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka542,9563,7583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,45,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,916,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,85,86,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,375,382,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,653,860,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,098,8102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,523,321,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1067,61059,51056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,593,6105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,7146,9167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,137,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora6,413,515,018,7
sss/100.000
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690