logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.

Babičev mlin
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Damjan Renko
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-03,90-03,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,3012,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,1064,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok404057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,7038,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 0012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,6014,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,1069,1066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,4071,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,5076,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,7016,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3301,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)2202,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka584,60584,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,2008,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,80
4.13 Pomoč na domu223
4.14 Klopni meningoencefalitis07,9007,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,7065,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,3039,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke41,5041,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,4030,4023,70
5.1 Splošna umrljivost756,20756,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,3068,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)124,30124,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,6026,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,8026,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,9-4,9-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,318,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,160,656,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok40,046,745,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,727,729,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 012,613,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,65,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,168,062,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,471,266,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,572,271,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,720,119,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)011,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,01,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,44,55,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,12427,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,713,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,03,04,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,23,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka584,6524,4583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,24,95,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,00,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,97,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,773,582,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,348,060,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke41,587,7102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,416,721,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost756,2950,31056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,392,4105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)124,3154,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,638,240,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,819,515,018,7
sss/100.000
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690