logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.

Videm pri Ptuju
Vir: Občina Videm (http://obcina.videm.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Videm
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva05,7005,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,3063,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,3048,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,3037,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,6010,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,9011,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit59,7059,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,8073,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,7082,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,5019,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,7025,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,9015,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2002,80
4.10 Novi primeri raka547,10547,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6006,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6016,6014,80
4.13 Pomoč na domu00,4000,403
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke383866,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,2050,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke137,90137,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma20,8020,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.147,301.147,30892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,4074,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,40152,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,9022,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,5024,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,71,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,44,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,814,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,362,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,351,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,330,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,68,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,917,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,762,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,873,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,781,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,518,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,724,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,914,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka547,1526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,65,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,615,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,064,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,260,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke137,9107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma20,820,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1147,31027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,498,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,4169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,940,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,527,221,118,7
sss/100.000
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690