logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.

Cerkvenjak
Vir: Občina Cerkvenjak (http://www.cerkvenjak.si, 12. 7. 2010), avtor Aeroklub Sršen Cerkvenjak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva11,2011,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,9002,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1024,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5061,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,4051,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane131318,50
3.1 Odzivnost v Program Svit60,7060,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,1079,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,8011,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3023,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3013,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,80
4.10 Novi primeri raka539,70539,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,7009,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,3001,303
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,4088,4066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,3045,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke211,60211,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma101023,70
5.1 Splošna umrljivost1.463,801.463,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,30127,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,10161,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,9051,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora43,8043,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,213,66,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,119,213,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,557,559,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,452,049,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,128,627,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,312,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,018,820,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,762,062,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,974,668,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,180,379,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,815,017,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,71,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,94,85,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,322,123,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,32,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka539,7463,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,76,75,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,613,615,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,41,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis03,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,463,268,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,338,264,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke211,6120,3125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma10,017,819,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1463,81116,31005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,399,292,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,1162,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,926,343,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora43,837,621,118,7
sss/100.000
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690