logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vrhnika
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina osrednjeslovenske regije, Vrhnika, leži na prehodu iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju. Tukaj izvira reka Ljubljanica, in sicer iz enajstih kraških izvirov. Naselje je rojstni kraj Ivana Cankarja.

Cankarjeva spominska hiša
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva17,2017,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,8012,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,4068,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok595957,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok222225,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,8007,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane272718,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,4069,4066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,6076,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,7080,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6021,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2010,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,80
4.10 Novi primeri raka547,10547,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj131314,80
4.13 Pomoč na domu01,4001,403
4.14 Klopni meningoencefalitis10,3010,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,9065,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka65,8065,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke138,10138,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma24,8024,8023,70
5.1 Splošna umrljivost785,20785,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,6061,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)133,30133,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,3036,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,9008,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,215,912,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,95,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,812,011,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,467,966,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok59,057,354,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,022,520,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,87,87,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane27,024,527,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,468,665,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,675,671,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,779,478,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,713,513,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,91,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,71,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,24,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,621,921,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,210,411,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,21,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,12,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka547,1544,9599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,06,96,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,012,913,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,61,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,310,79,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,962,268,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka65,866,773,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke138,1130,0133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma24,822,234,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost785,2796,3812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,664,260,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)133,3138,2152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,336,340,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,911,016,118,7
sss/100.000
Vrhnika
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina osrednjeslovenske regije, Vrhnika, leži na prehodu iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju. Tukaj izvira reka Ljubljanica, in sicer iz enajstih kraških izvirov. Naselje je rojstni kraj Ivana Cankarja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690