logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.

Vuzenica
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 63 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-09,70-09,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3014,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,5058,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok484857,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,8029,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,1005,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,8011,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,9062,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,3074,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,9075,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost191914,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,1027,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,80
4.10 Novi primeri raka508,70508,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,6009,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9014,80
4.13 Pomoč na domu01,3001,303
4.14 Klopni meningoencefalitis10,3010,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,9097,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,3099,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke61,4061,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma131323,70
5.1 Splošna umrljivost1.049,901.049,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,6080,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)188,50188,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)68,7068,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora62,7062,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,7-3,50,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,95,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,315,815,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,557,360,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,053,251,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,829,027,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,18,88,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,88,012,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,960,565,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,375,476,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,972,774,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,023,124,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,90,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,74,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,125,223,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,411,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,53,62,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,53,13,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka508,7537,7551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,66,86,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,915,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,321,623,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,970,070,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,392,575,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke61,4100,6104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma13,09,619,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1049,91008,9955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,692,183,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)188,5173,3164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)68,753,846,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora62,722,020,918,7
sss/100.000
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 63 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690