logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.

Zavrč
Vir: Wikipedia (http://en.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Ajax999si
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-151,50-151,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,6002,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,1019,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,7050,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok55,2055,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok363625,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,2000,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,9013,9012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane06,4006,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit53,1053,1066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora69,6069,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,9080,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,9019,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,6027,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi17,2017,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka696,80696,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9909,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,4017,4014,80
4.13 Pomoč na domu00,9000,903
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke11811866,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,2043,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke102,20102,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma25,8025,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.164,501.164,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)979766
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,80189,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,5026,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,6010,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-151,51,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,64,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,114,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,762,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,251,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,030,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,20,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,98,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane6,417,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,162,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,673,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,981,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,918,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,40,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,624,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi17,214,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,31,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka696,8526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,05,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,415,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke118,064,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,260,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,2107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma25,820,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1164,51027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,098,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,8169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,540,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,627,221,118,7
sss/100.000
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690