logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.

Žetale
Vir: Spletni portal Občine Žetale (http://www.zetale.si, 28. 6. 2010), avtor mag. Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 70 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-02,30-02,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,3028,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,1066,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok70,5070,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,1021,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,1009,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,9014,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit53,1053,1066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,2075,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost22,5022,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,9026,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,7014,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,4005,4002,80
4.10 Novi primeri raka466,90466,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,80
4.13 Pomoč na domu00,9000,903
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke28,2028,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka83,5083,5070,70
4.17 Novi primeri raka dojke155,60155,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost1.303,801.303,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)146,40146,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,60148,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,1042,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora69,9069,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,31,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,314,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,162,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok70,551,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,130,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,18,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,917,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,162,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,673,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,281,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost22,518,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,15,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,924,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,714,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,43,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka466,9526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,45,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,615,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke28,264,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka83,560,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke155,6107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma020,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1303,81027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)146,498,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,6169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,140,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora69,927,221,118,7
sss/100.000
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 70 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690