logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žirovnica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Območje občine Žirovnica tvorita različni pokrajinski enoti, in sicer južni, ravninski del ter severni, ki sega v hribovito območje Karavank. Ima bogato kulturno dediščino, saj od tu izvirajo Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen, Janša.

Jezero Završnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,70-02,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)06,8006,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,6068,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok636357,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,6016,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,1012,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,7020,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit71,5071,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,3071,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,7076,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3301,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,5021,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)1102,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,80
4.10 Novi primeri raka544,30544,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9012,9014,80
4.13 Pomoč na domu02,1002,103
4.14 Klopni meningoencefalitis04,7004,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,8058,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka505070,70
4.17 Novi primeri raka dojke123,80123,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,3030,3023,70
5.1 Splošna umrljivost843,90843,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)48,1048,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167167146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,7028,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,1022,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,76,95,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,55,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)6,815,913,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,665,368,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok63,047,256,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,628,521,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,51,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,17,17,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,728,521,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,561,868,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,368,670,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,773,275,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,320,716,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,811
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,02,42,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,36,24,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,523,621,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,313,211,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,03,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka544,3606,5581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,87,27,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,914,813,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,12,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,78,519,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,864,665,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,088,171,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke123,8147,2119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,334,133,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost843,9938,6861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)48,179,164,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,0172,8160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,746,641,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,122,520,718,7
sss/100.000
Žirovnica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Območje občine Žirovnica tvorita različni pokrajinski enoti, in sicer južni, ravninski del ter severni, ki sega v hribovito območje Karavank. Ima bogato kulturno dediščino, saj od tu izvirajo Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen, Janša.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690