logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.

Mrtvice reke Mure
Vir: Občina Črenšovci (http://www.obcina-crensovci.si, 23. 6. 2010), © Foto Gyurica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva05,8005,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)212115,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti545468,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,6053,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5026,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,6019,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,2013,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,8062,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora65,3065,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,6070,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost23,2023,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,1029,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7013,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4003,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka627,70627,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,3004,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,7017,7014,80
4.13 Pomoč na domu00,1000,103
4.14 Klopni meningoencefalitis02,1002,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,1088,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,4059,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke60,8060,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma38,3038,3023,70
5.1 Splošna umrljivost1.182,601.182,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,1068,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,80149,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,6049,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,7009,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,8-0,5-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,45,05,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,019,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,058,556,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,644,345,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,530,829,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,614,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,212,212,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,858,362,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,365,866,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,669,971,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost23,220,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)10,81,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,82,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,16,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,13027,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,716,113,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,44,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,83,93,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka627,7563,7583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,35,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,716,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,10,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,15,86,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,175,382,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,453,860,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke60,898,8102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma38,323,321,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1182,61059,51056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,193,6105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,8146,9167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,637,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,713,515,018,7
sss/100.000
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690