logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Kmetija v dolini Topla
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 40,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.
Vpliv svinca na zdravjePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,70-02,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)242415,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti545468,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,1045,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,6029,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,6013,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,6014,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8063,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora77,2077,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,5071,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost404014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1023,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1002,80
4.10 Novi primeri raka784,20784,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,3007,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3014,80
4.13 Pomoč na domu00,4000,403
4.14 Klopni meningoencefalitis16,3016,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,5075,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka113,60113,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke139,70139,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma272723,70
5.1 Splošna umrljivost1.087,601.087,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,7092,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,80194,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,8039,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora565618,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,72,10,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,25,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,015,015,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,060,160,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,149,851,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,627,227,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,610,48,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,615,812,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,865,165,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,278,676,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,573,474,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost40,027,124,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,10,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,122,623,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,511,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,32,92,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,13,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka784,2593,3551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,36,56,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,316,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,320,923,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,573,170,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka113,674,475,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke139,7109,4104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma27,027,419,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1087,6940,0955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,781,783,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,8169,7164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,849,946,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,019,320,918,7
sss/100.000
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 40,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.
Vpliv svinca na zdravje

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690