logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.

Viničarija Destrnik
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 26. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva121206,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,8020,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,4062,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,1032,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121212,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,9011,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,4067,4066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,1083,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,1020,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,7025,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,4015,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)3302,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,80
4.10 Novi primeri raka658658549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,80
4.13 Pomoč na domu00,2000,203
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,8078,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka96,8096,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke127,60127,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma08,3008,3023,70
5.1 Splošna umrljivost1.262,601.262,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,9070,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,80153,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,8048,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,3039,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,01,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,34,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,814,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,462,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,851,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,130,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,10,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,08,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,917,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,462,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,673,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,181,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,118,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,724,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,414,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,01,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,03,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka658,0526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,75,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,815,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,20,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,864,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka96,860,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke127,6107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma8,320,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1262,61027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,998,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,8169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,840,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,327,221,118,7
sss/100.000
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690