logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Divača
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina je zaradi svoje lege na prehodu od morja v hribovito notranjost kljub svoji majhnosti polna raznolikosti. Kras kaže svojo podobo v veličastnih Škocjanskih jamah, Divaški jami in tipični kraški arhitekturi.

Regijski park Škocjanske jame
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva17,8017,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,9013,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,4067,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok545457,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,6027,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6007,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,7018,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit606066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora70,7070,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA69,5069,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,3011,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222223,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,8009,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,80
4.10 Novi primeri raka495,70495,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,5008,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,80
4.13 Pomoč na domu03,4003,403
4.14 Klopni meningoencefalitis06,2006,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,4055,4066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka565670,70
4.17 Novi primeri raka dojke39,3039,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma41,6041,6023,70
5.1 Splošna umrljivost920,20920,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,1090,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,80153,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,6031,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,6015,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,811,39,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,55,55,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,914,614,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,464,865,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,051,950,852,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,626,324,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,11,01,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,69,910,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,719,720,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,061,460,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,773,368,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA69,572,176,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,313,415,616,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,60,80,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,51,71,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,44,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2221,620,823
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,810,110,411,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,12,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka495,7478,2529,8562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,58,56,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,613,114,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,41,81,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,22,81,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,453,060,369,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,057,869,166,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke39,390,3118,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma41,622,826,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost920,2908,5855,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,172,066,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,8146,4152,9161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,632,541,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,614,79,518,7
sss/100.000
Divača
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina je zaradi svoje lege na prehodu od morja v hribovito notranjost kljub svoji majhnosti polna raznolikosti. Kras kaže svojo podobo v veličastnih Škocjanskih jamah, Divaški jami in tipični kraški arhitekturi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690