logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.

Dobje
Vir: OŠ Dobje (http://www2.arnes.si, 23. 6. 2010), avtor Gorazd Šmid
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva1106,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,5022,5015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,6069,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,5057,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,3032,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,9013,9012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,4015,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit636366,50
3.2 Presejanost v Programu Zora67,3067,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,1077,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost202014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6003,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,4007,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,5028,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi141412,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)0002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,5005,5002,80
4.10 Novi primeri raka630,30630,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,9010,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,2017,2014,80
4.13 Pomoč na domu01,8001,803
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke103,10103,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka10310370,70
4.17 Novi primeri raka dojke42,8042,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma46,8046,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.386,301.386,30892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,4042,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,10169,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,6021,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,5044,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,05,66,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,14,34,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,515,115,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,666,264,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,549,550,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,326,626,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,51,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,97,28,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,411,215,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,067,064,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,371,275,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,178,074,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,016,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,80,90,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,62,11,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,46,45,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,524,72423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,012,012,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,82,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,53,02,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka630,3466,4501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,94,04,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,215,415,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,62,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,78,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke103,177,468,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka103,052,355,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke42,889,9108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma46,816,123,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1386,3979,6970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,471,481,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,1154,7161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,629,635,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,528,924,718,7
sss/100.000
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690