logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.

Mirna
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 20. 5. 2014), avtor Mitja Čuček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva15,5015,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,9014,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti72,9072,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok59,5059,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6024,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4010,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,8016,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit66,3066,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora757580,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,7077,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,7019,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,80
4.10 Novi primeri raka630,80630,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,3009,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,80
4.13 Pomoč na domu01,7001,703
4.14 Klopni meningoencefalitis......03,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke154,50154,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,9064,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke62,6062,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma08,6008,6023,70
5.1 Splošna umrljivost1.106,901.106,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,4093,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)206,40206,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,8034,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,2039,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,516,28,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,917,316,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti72,968,367,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok59,553,251,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,628,226,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,49,39,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,821,016,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,368,567,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,073,671,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,777,073,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,717,517,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,20,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,45,65,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,124,925,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,412,112,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,72,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka630,8565,1568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,37,87,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,014,015,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,72,42,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/08,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke154,584,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,958,967,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke62,694,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma8,618,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1106,91036,1967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,489,485,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)206,4171,8172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,842,843,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,227,916,918,7
sss/100.000
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690