logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrepolje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Občina se razprostira na območju dveh kraških dolin med Malo goro in Tisovško planoto. Kraško pokrajino zaznamujejo številne jame; najbolj poznana med njimi je Podpeška jama, ki jo je raziskoval že Valvazor.

Slap Rašca
Vir: Občina Dobrepolje (http://dobrepolje.si, 7. 7. 2010), arhiv Občine Dobrepolje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-06,20-06,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,2066,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,5049,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,7032,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,6009,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,5014,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,3062,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,1083,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,7006,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,80
4.10 Novi primeri raka622,80622,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,9007,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7014,7014,80
4.13 Pomoč na domu03,9003,903
4.14 Klopni meningoencefalitis44,7044,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke110,70110,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,2085,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke138,50138,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma36,2036,2023,70
5.1 Splošna umrljivost994,80994,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)150,40150,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)190190146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,4058,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,6010,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,213,512,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,74,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,111,911,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,269,866,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,551,954,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,723,720,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,69,17,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,521,627,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,365,065,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,973,771,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,184,578,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,214,813,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,21,11,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,76,14,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,321,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,011,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,41,81,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,12,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka622,8570,2599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,96,86,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,713,313,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,91,91,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis44,715,19,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke110,768,268,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,265,373,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke138,5110,4133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma36,229,234,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost994,8884,4812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)150,476,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)190,0160,7152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,438,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,614,416,118,7
sss/100.000
Dobrepolje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Občina se razprostira na območju dveh kraških dolin med Malo goro in Tisovško planoto. Kraško pokrajino zaznamujejo številne jame; najbolj poznana med njimi je Podpeška jama, ki jo je raziskoval že Valvazor.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690