logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Beltinci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občino Beltinci naravnogeografsko zaznamujejo reka Mura, celinsko podnebje, obširne ravnine ter rodovitna prst. Naravne danosti spodbujajo razvoj kmetijstva, najpomembnejše dejavnosti v občini.

Plavajoči mlin na Muri v Ižakovcih
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-09,80-09,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,9018,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,4058,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,3047,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7028,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,6013,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,4016,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,6067,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora66,8066,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,8077,8078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost202014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka292923,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,1014,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,7004,7002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6004,6002,80
4.10 Novi primeri raka600,50600,50549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,1017,1014,80
4.13 Pomoč na domu01,5001,503
4.14 Klopni meningoencefalitis03,8003,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,8084,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,7047,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke109,70109,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma19,1019,1023,70
5.1 Splošna umrljivost1.092,501.092,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,30127,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,80181,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)323233,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,7012,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,8-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,921,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,454,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,343,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,730,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,612,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,415,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,662,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,864,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,872,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,018,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)11,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka292827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,113,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,74,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,64,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka600,5605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,116,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,85,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,892,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,763,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,799,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma19,120,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1092,51072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,3114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,8169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,039,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,714,115,018,7
sss/100.000
Beltinci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občino Beltinci naravnogeografsko zaznamujejo reka Mura, celinsko podnebje, obširne ravnine ter rodovitna prst. Naravne danosti spodbujajo razvoj kmetijstva, najpomembnejše dejavnosti v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690