logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrova - Polhov Gradec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži na križišču treh dolin: Polhograjske doline z Gradaščico, doline Velike Božne in doline, po kateri teče Mala voda. Obkrožajo jo Kalvarija in Polhograjske gore v ozadju. Od tu je izhodišče za številne pohodne in kolesarske poti.

Dobrova
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 22.6.2010), avtor Alan Orlič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva0006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,1011,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti686868,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,5056,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok212125,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,2007,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane202018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,4069,4066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3072,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,9075,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,4012,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,80
4.10 Novi primeri raka631,40631,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,3009,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,2012,2014,80
4.13 Pomoč na domu02,1002,103
4.14 Klopni meningoencefalitis34,2034,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,9070,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,1051,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke61,3061,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma38,6038,6023,70
5.1 Splošna umrljivost789,90789,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)48,3048,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,10160,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,8030,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,8015,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva012,212,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,111,011,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,064,966,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,554,954,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,020,220,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,27,27,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,029,927,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,463,965,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,370,571,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,975,778,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,413,313,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,41,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,74,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,320,721,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,311,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,02,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka631,4610,0599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,36,76,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,214,013,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,11,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis34,27,29,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,966,768,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,176,573,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke61,3137,8133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma38,635,734,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost789,9797,9812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)48,358,160,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,1153,1152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,841,340,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,814,916,118,7
sss/100.000
Dobrova - Polhov Gradec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži na križišču treh dolin: Polhograjske doline z Gradaščico, doline Velike Božne in doline, po kateri teče Mala voda. Obkrožajo jo Kalvarija in Polhograjske gore v ozadju. Od tu je izhodišče za številne pohodne in kolesarske poti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690