logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.

Bukovniško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 7,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-05,40-05,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,2019,2015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,9054,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,1039,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok41,4041,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,3023,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane09,9009,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit56,5056,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora64,9064,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA68,7068,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka313123,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,1015,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)07,9007,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka571,90571,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,4001,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis05,1005,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,1039,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka373770,70
4.17 Novi primeri raka dojke174,80174,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,6015,6023,70
5.1 Splošna umrljivost928,60928,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,2086,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,30137,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,1035,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora0018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,4-0,5-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,05,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,219,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,958,556,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,144,345,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok41,430,829,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,314,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane9,912,212,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,558,362,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,965,866,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA68,769,971,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,520,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,81,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,82,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,96,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka313027,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,116,113,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)7,94,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,83,93,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,9563,7583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,45,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,15,86,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,175,382,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,053,860,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke174,898,8102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,623,321,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost928,61059,51056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,293,6105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,3146,9167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,137,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora013,515,018,7
sss/100.000
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 7,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690