logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dolenjske Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Dolenjske Toplice ležijo sredi topliške kotline – tam, kjer se slikovita dolina Krke razširi. Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju Dolenjske Toplice in okolici dali poseben pečat.

Zdravilišče Dolenjske toplice
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva15,3015,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,4014,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,6067,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,5057,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,3026,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3007,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,9014,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit75,2075,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora69,9069,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,7080,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,5016,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,2027,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,80
4.10 Novi primeri raka632,60632,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,1001,103
4.14 Klopni meningoencefalitis02,8002,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,8072,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,9072,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke95,5095,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma43,5043,5023,70
5.1 Splošna umrljivost879,20879,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)797966
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,40137,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,8036,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,7015,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,312,38,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,415,916,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,668,867,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,551,651,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,325,126,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,39,59,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,913,516,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit75,267,967,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,971,171,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,777,173,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,518,417,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,50,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,25,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,226,125,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,22,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,72,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka632,6582,5568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,87,07,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,915,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,62,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,81,68,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,882,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,967,667,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke95,5128,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma43,525,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost879,2926,7967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,075,585,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,4162,7172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,839,343,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,715,716,918,7
sss/100.000
Dolenjske Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Dolenjske Toplice ležijo sredi topliške kotline – tam, kjer se slikovita dolina Krke razširi. Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju Dolenjske Toplice in okolici dali poseben pečat.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690