logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Duplek
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, brez večjih industrijskih in obrtnih obratov.

Zgornja Korena
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva07,1007,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,9011,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,5062,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,3023,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,1017,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,4019,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,7063,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora66,1066,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,5081,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,1018,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,2023,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,80
4.10 Novi primeri raka572,70572,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,9008,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9014,80
4.13 Pomoč na domu01,2001,203
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke91,6091,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka757570,70
4.17 Novi primeri raka dojke132,20132,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma17,5017,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.162,701.162,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,9081,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,10184,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,3041,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,1029,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,113,06,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,65,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,910,013,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,557,959,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,348,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,325,127,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,40,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,18,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,425,620,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,760,862,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,163,868,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,579,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,115,617,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,31,10,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,45,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,222,623,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,012,012,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,52,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,62,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka572,7566,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,95,85,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis03,75,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke91,670,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,072,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke132,2141,1125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma17,520,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1162,7962,41005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,987,492,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,1168,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,347,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,115,421,118,7
sss/100.000
Duplek
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, brez večjih industrijskih in obrtnih obratov.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690