logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.

Benedikt
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva24,6024,6006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,3019,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok62,6062,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,9027,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,2016,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,5012,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,1062,1066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,5074,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,2081,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,5001,5002,80
4.10 Novi primeri raka471471549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5014,80
4.13 Pomoč na domu003
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6006,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,7061,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,7046,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke77,9077,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma07,6007,6023,70
5.1 Splošna umrljivost1.091,201.091,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,1060,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,90158,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,6049,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,3037,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva24,613,66,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,14,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,319,213,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,857,559,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok62,652,049,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,928,627,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,212,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,518,820,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,162,062,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,574,668,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,280,379,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,315,017,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,85,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,123,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,52,32,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka471,0463,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,76,75,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,513,615,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu01,41,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,63,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,763,268,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,738,264,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke77,9120,3125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma7,617,819,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1091,21116,31005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,199,292,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,9162,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,626,343,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,337,621,118,7
sss/100.000
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690