logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.

Dvorišče gradu v Gornji Radgoni
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-01,30-01,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,5019,5015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,8054,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,5049,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,5023,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,8015,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,2013,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,2063,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,3071,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA696978,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost22,6022,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka232323,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)4402,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3002,80
4.10 Novi primeri raka574,40574,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis10,6010,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,2066,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,9058,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke149,70149,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma33,2033,2023,70
5.1 Splošna umrljivost1.0801.080892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)10110166
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)210,30210,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,1055,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,7013,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,3-5,4-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,05,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,520,020,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,853,756,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,549,045,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,525,829,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,31,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,815,113,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,210,312,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,262,962,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,370,966,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA69,071,471,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost22,620,719,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,91,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,12,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,35,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2323,727,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,513,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,03,74,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,34,13,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka574,4598,9583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,15,95,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,116,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,01,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,611,36,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,269,182,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,969,860,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke149,7126,2102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma33,226,721,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1080,01110,91056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,0105,8105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)210,3198,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,149,140,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,716,215,018,7
sss/100.000
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690