logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornji Petrovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Čeprav je to manjša občina, pa je v nje kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk.

Gornji Petrovci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-14,10-14,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,1030,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti545468,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok34,4034,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,7037,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,1016,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane07,6007,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora60,9060,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA656578,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,3028,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,9003,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka593,70593,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,7008,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,6001,603
4.14 Klopni meningoencefalitis03,8003,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,3084,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,8034,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke12512596,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma17,8017,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.191,501.191,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)144,70144,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,10163,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,5028,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,1014,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-14,1-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,121,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,054,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok34,443,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,730,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,112,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane7,615,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,662,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora60,964,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA65,072,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,618,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,32827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,413,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,94,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,84,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka593,7605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,75,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,616,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,85,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke84,392,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,863,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke125,099,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma17,820,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1191,51072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)144,7114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,1169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,539,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,114,115,018,7
sss/100.000
Gornji Petrovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Čeprav je to manjša občina, pa je v nje kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690