logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.

Grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-13,40-13,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)292915,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti454568,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok38,5038,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,2040,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 202012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane06,1006,1018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit55,3055,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora59,9059,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA66,3066,3078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,8020,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,1003,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,5028,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,1005,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3002,80
4.10 Novi primeri raka652,90652,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,7003,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,80
4.13 Pomoč na domu02,6002,603
4.14 Klopni meningoencefalitis04,1004,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,2097,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,9046,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke121,90121,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,1016,1023,70
5.1 Splošna umrljivost1.090,101.090,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,50104,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,60132,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,7021,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora0018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,4-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,021,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,054,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok38,543,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,230,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,012,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane6,115,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,362,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora59,964,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA66,372,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,818,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,11,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,55,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,52827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,113,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,14,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,34,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka652,9605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,75,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,116,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,61,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,15,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,292,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,963,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,999,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,120,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1090,11072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,5114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,6169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,739,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora014,115,018,7
sss/100.000
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690