logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grosuplje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

To je srednje velika slovenska občina, ki leži 15 km jugovzhodno od Ljubljane. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini, občinsko središče Grosuplje pa je znano kot razvito obrtno in industrijsko mesto.

Radensko polje
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Nina Lozej
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva161606,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,5011,5015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,7021,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5009,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane28,3028,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit65,8065,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora75,7075,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,7083,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,6013,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3022,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,80
4.10 Novi primeri raka541,30541,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9012,9014,80
4.13 Pomoč na domu01,7001,703
4.14 Klopni meningoencefalitis14,3014,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,3068,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,9049,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke122,50122,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,9030,9023,70
5.1 Splošna umrljivost774,40774,40892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,9051,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,30139,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,9032,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,7012,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva16,013,512,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,511,911,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,169,866,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,351,954,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,723,720,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,59,17,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane28,321,627,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,865,065,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,773,771,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,784,578,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,614,813,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,11,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,76,14,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,323,321,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,011,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,81,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka541,3570,2599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,76,86,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,913,313,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,91,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,315,19,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,368,268,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,965,373,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke122,5110,4133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,929,234,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost774,4884,4812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,976,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,3160,7152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,938,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,714,416,118,7
sss/100.000
Grosuplje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

To je srednje velika slovenska občina, ki leži 15 km jugovzhodno od Ljubljane. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini, občinsko središče Grosuplje pa je znano kot razvito obrtno in industrijsko mesto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690