logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hajdina
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. V občini je križišče pomembnih prometnic, na severozahodu pa jo prečka odvodni kanal za hidroelektrarno Zlatoličje. Občina je kmetijsko dokaj razvita.

Bikonosec
Vir: Občina Hajdina (http://www.hajdina.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Hajdina
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva131306,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,3010,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,3064,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,1047,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,8030,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3007,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,3014,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,2062,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,5073,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,5083,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost151514,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi151512,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka551,90551,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1006,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,80
4.13 Pomoč na domu00,5000,503
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6002,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,8062,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,1055,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke989896,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,1016,1023,70
5.1 Splošna umrljivost926,60926,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,8056,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,50180,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,6047,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,6017,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,01,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,314,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,362,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,151,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,830,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,38,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,317,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,262,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,573,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,581,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,018,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,924,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,014,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka551,9526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,15,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,61,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,864,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,160,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke98,0107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,120,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost926,61027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,898,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,5169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,640,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,627,221,118,7
sss/100.000
Hajdina
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. V občini je križišče pomembnih prometnic, na severozahodu pa jo prečka odvodni kanal za hidroelektrarno Zlatoličje. Občina je kmetijsko dokaj razvita.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690