logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Vodnjak na Hodošu
Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 51,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,4000,401
1.2 Prirast prebivalstva-22,30-22,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,6008,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)505015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti37,3037,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok44,3044,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,3034,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,3033,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane08,2008,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit60,4060,4066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora51,8051,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA53,1053,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,5021,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka18,2018,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi06,4006,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3002,80
4.10 Novi primeri raka603,40603,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)0009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj08,8008,8014,80
4.13 Pomoč na domu00,9000,903
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,8064,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,9039,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke68,6068,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma34,9034,9023,70
5.1 Splošna umrljivost1.218,901.218,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)13913966
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)69,5069,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,2047,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,4//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-22,3-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,65,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)50,021,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti37,354,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,343,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,330,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,312,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane8,215,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,462,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora51,864,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA53,172,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,518,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,65,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka18,22827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi6,413,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,84,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,34,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka603,4605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj8,816,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,892,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,963,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke68,699,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma34,920,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1218,91072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)139,0114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)69,5169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)039,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,214,115,018,7
sss/100.000
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 51,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690