logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bistrica ob Sotli
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Naravnogeografsko podobo občine zaznamujejo Kozjansko ter reki Bistrica in Sotla. Zaradi izjemne naravne in kulturne dediščine je celotna občina vključena v Kozjanski regijski park.

Soteska reke Bistrice
Vir: Občina Bistrica ob Sotli (http://www.bistricaobsotli.si, 7. 7. 2010), arhiv Občine Bistrica ob Sotli
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-14,10-14,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,7020,7015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,7062,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,9048,9057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok282825,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 131312,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,9012,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit55,3055,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA62,6062,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,7014,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,7003,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4024,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7002,80
4.10 Novi primeri raka441,20441,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5004,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,80
4.13 Pomoč na domu03,5003,503
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6006,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke494966,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0070,70
4.17 Novi primeri raka dojke136,70136,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,8015,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.1041.104892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,9051,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,90126,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,7055,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-14,14,32,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,94,85,55,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,718,215,914,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,766,765,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,948,154,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,027,729,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,07,711,39,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,910,917,620,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,361,161,964,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,673,969,571,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA62,672,273,076,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,717,917,716,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,30,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,72,32,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,26,06,25,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,424,825,923
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,212,112,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,32,03,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,73,03,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka441,2467,1536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,55,68,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,116,815,014,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,52,72,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,64,52,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,065,767,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka044,751,566,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke136,7105,8113,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,821,425,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1104,01013,1997,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,986,591,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,9163,4161,7161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)030,934,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,733,224,618,7
sss/100.000
Bistrica ob Sotli
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Naravnogeografsko podobo občine zaznamujejo Kozjansko ter reki Bistrica in Sotla. Zaradi izjemne naravne in kulturne dediščine je celotna občina vključena v Kozjanski regijski park.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690