logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.

Petrinje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva15,1015,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,9065,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,9043,9057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok272725,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5009,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,6018,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,3062,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora707080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA757578,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,2009,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7002,80
4.10 Novi primeri raka510,50510,50549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,9009,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6012,6014,80
4.13 Pomoč na domu02,6002,603
4.14 Klopni meningoencefalitis04,3004,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,7051,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka363670,70
4.17 Novi primeri raka dojke126,30126,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma40,5040,5023,70
5.1 Splošna umrljivost940,60940,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,20106,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,20125,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,9017,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,1007,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,111,39,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,55,55,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,414,614,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,964,865,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,951,950,852,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,026,324,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,11,01,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,59,910,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,619,720,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,361,460,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,073,368,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,072,176,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,713,415,616,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,80,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,71,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,44,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,321,620,823
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,210,110,411,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,12,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka510,5478,2529,8562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,98,56,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,613,114,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,61,81,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,32,81,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,753,060,369,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,057,869,166,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,390,3118,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma40,522,826,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost940,6908,5855,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,272,066,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,2146,4152,9161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,932,541,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,114,79,518,7
sss/100.000
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690