logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.

Votli kamen v Iškem vintgarju
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva13,3013,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,6013,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,8065,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,6058,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,8027,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,2022,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,9019,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit64,9064,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA84,7084,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,9011,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,2023,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka641,70641,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8004,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,2012,2014,80
4.13 Pomoč na domu02,5002,503
4.14 Klopni meningoencefalitis12,5012,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,8048,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka86,1086,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke126,40126,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma54,1054,1023,70
5.1 Splošna umrljivost871,10871,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,5063,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126126146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,3033,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,7013,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,312,212,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,65,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,611,011,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,864,966,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,654,954,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,820,220,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,27,27,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,929,927,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,963,965,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,670,571,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA84,775,778,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,913,313,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,41,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,74,74,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,220,721,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,311,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,02,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka641,7610,0599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,86,76,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,214,013,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,51,11,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,57,29,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,866,768,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka86,176,573,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,4137,8133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma54,135,734,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost871,1797,9812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,558,160,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,0153,1152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,341,340,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,714,916,118,7
sss/100.000
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690