logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.

Cistercijanski samostan Stična
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva14,9014,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,6011,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,4071,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,2054,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,1024,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6008,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,5015,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit64,7064,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,4071,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA85,7085,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7024,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)2202,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,80
4.10 Novi primeri raka596,30596,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1008,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5013,5014,80
4.13 Pomoč na domu01,5001,503
4.14 Klopni meningoencefalitis08,8008,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,8057,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka78,8078,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke87,9087,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma25,8025,8023,70
5.1 Splošna umrljivost994994892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,8088,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,20181,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,1041,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,5016,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,913,512,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,611,911,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,469,866,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,251,954,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,123,720,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,69,17,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,521,627,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,765,065,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,473,771,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA85,784,578,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,614,813,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,11,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,21,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,14,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,723,321,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,011,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,81,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,12,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka596,3570,2599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,16,86,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,313,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,91,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,815,19,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,868,268,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka78,865,373,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke87,9110,4133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma25,829,234,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost994,0884,4812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,876,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,2160,7152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,138,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,514,416,118,7
sss/100.000
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690